» U mom tajnom životu...

U mom tajnom životu...

U mom tajnom životu...

U mom tajnom životu

 

Video sam te jutros.

Jako si žurila.

Izgleda da nisam u stanju 

da se oslobodim

Prošlosti.

 

A tako mi nedostaješ.

Nema nikog na vidiku.

A mi i dalje vodimo ljubav

U mom tajnom životu.

 

Smejem se kada sam ljut.

Varam i lažem.

Radim ono što moram

Da preživim.

 

Ali znam šta je pogrešno,

I znam šta je ispravno.

A za istinu bih život dao

U svom tajnom životu.

 

Drži se, drži se, moj brate.

Sestro moja, drži se čvrsto.

Konačno su mi izdate naredbe,

Marširaću kroz jutro,

Marširaću kroz noć,

Prelaziti granice

Svog tajnog života.

 

Pregledao sam taj dokument.

Da zaplačeš.

Nikog nije briga da li ljudi

Žive ili umiru.

A onaj što karte deli želi da misliš

Da je ili crno ili belo.

Hvala bogu što nije tako prosto.

U mom tajnom životu.

 

Grizem usnu.

Prihvatam ono što mi se kaže:

Od poslednjeg hita,

Do mudrosti starijih.

Ali ja sam uvek sam.

I moje srce je kao led.

A gužva je i hladno

U mom životu tajnom.

 

Leonard Cohen – In My Secret Life

 

 

 


Loading the player...
  • Nazad
Komentari

Kategorije

Chat