» Sun Cu: Umeće ratovanja

Sun Cu: Umeće ratovanja

Sun Cu: Umeće ratovanja

 

 

“Umeće ratovanja” je zbirka tekstova i misli, koje je pre više od dve hiljade godina sakupio i zapisao, ili sam napisao, zagonetni kineski ratnik i filozof Sun Cu.

Ova knjiga se takođe smatra primerom taoističke misli i životne mudrosti.

Ona i dan-danas verovatno predstavlja najznačajniju studiju o strategiji. Glavni cilj joj je da pokaže kako da se bez borbe, pomoću poznavanja društveno-političkih odnosa i psihologije sukoba, pobedi i bude nepobediv.

Vremenom, ova knjiga je postala priručnik u borbi za opstanak i za uspeh u poslu, ličnim odnosima i životu uopšte.

Ova knjiga ne sadrži nijednu prevaziđenu maksimu ili nejasno uputstvo.

Kao deo bogate taoističke duhovne tradicije, ona neprekidno insistira na potrebi da iza svakog vida moći mora da postoji duboka humanost.

Ona govori o ratu, da bi našla put ka razumevanju najdubljih uzroka bilo koje vrste borbe, a još više – njenog okončanja.

 

Istorijska autentičnost Sun Cuove ličnosti uvek je bila predmet rasprave među istoričarima. Tradicionalni izvori ga smeštaju u period Proleća i Jeseni, između 722. i 481. godine p.n.e., kao herojskog generala kraljevstva Vu, koji je živeo otprilike između. 544. i 496. godine p.n.e. i bio savremenik velikih kineskih mislilaca, kao što je Konfučije.

Prema predanju, Sun Cu je bio član dela kineske aristokratije koju su činili potomci plemstva koje je izgubilo svoje posede. Za razliku od većine ovih plemića, koji su bili putujući akademici, Sun Cu je radio kao najamni vojni konsultant.

Navodno, unajmljen je kao general, negde oko 512. godine p.n.e. Posle njegovog preuzimanja komande, država Vu, koja je do tada smatrana poluvarvarskom, postala je jedna od najmoćnijih u tom vremenu, pokorivši moćnu državu Ču.

Sun Cu je iznenada nestao pošto je Ho Lu, kralj države Vu, koji ga je i unajmio, završio pokoravanje države Ču. Zato su podaci o njegovoj smrti ostali nepoznati.

 

 

UMEĆE RATOVANJA 

 

 

Vrhunska se veština sastoji u slamanju neprijateljskog otpora bez borbe.

 

Planirajte ono što je teško dok je još lako, činite ono što je veliko dok je malo. Najteže stvari na svetu moraju biti učinjene dok su još lake, najveće stvari na svetu moraju biti učinjene dok su još male.

 

Ukoliko znamo da su naši ljudi spremni za napad, ali ne znamo da li je neprijatelj otvoren za napad, samo smo napola spremni za borbu.

 

Pravo znanje je biti svestan smetnji pre smetnji, biti svestan opasnosti pre opasnosti, biti svestan razaranja pre razaranja, biti svestan nesreće pre nesreće.

 

Snažna akcija je treniranje tela bez opterećenosti telom, vežbanje uma bez korišćenja umom, rad u svetu, a da se ne bude pogođen svetom, sprovođenje zadataka, a da se ne bude zatrpan zadacima.

 

Ratnici pobednici prvo pobede pa onda idu u rat, dok ratnici gubitnici prvo idu u rat, pa onda teže da izbegnu poraz.

 

Možete li zamisliti, šta biste sve bili u stanju da uradite, kada biste uradili sve što možete.

 

Celokupna borba za osnovu ima obmanu. Zato, kada ste spremni za napad, delujte nesposobno. Kada koristite svoje snage, delujte neaktivno. Kada ste blizu, naterajte ih da veruju da ste daleko. Kada ste daleko, naterajte ih da veruju da ste blizu. Pretvarajte se da ste slabiji i time nahranite protivnikovu aroganciju.

 

Nepobedivost leži u odbrani. Mogućnost pobede leži u napadu.

 

General koji napreduje bez gramzivosti za slavom i koji se povlači bez straha od sramote, koji samo razmišlja kako da zaštiti svoju zemlju i da dobro služi svome vladaru, predstavlja dragulj kraljevstva.

 

Ukoliko si siguran da će borba doneti pobedu, moraš se boriti, makar vladar zabranio borbu. Ukoliko si siguran da borba neće doneti pobedu, ne smeš se boriti, makar vladar naredio borbu.

 

Ukoliko poznaješ svog neprijatelja i ukoliko poznaješ samoga sebe, ne treba da se plašiš rezultata stotine bitaka.

 

Kvalitetna odluka je poput pravovremenog naleta sokola, koji mu omogućava da udari i uništi svoju žrtvu.

 

Prilika da osiguramo sebe od poraza leži u našim rukama, ali priliku da se pobedi neprijatelj, može dati jedino neprijatelj.

 

Onaj ko zna kada se treba boriti, a kada ne, biće pobednik.

 

Suoči ih sa istrebljenjem, oni će opstati. Baci ih u smrtonosnu situaciju, oni će preživeti.

 

Kada se ljudi nađu u velikoj opasnosti, onda su u stanju da se bore za pobedu.

 

Dobiti sto pobeda u sto bitaka nije veština. Veština je pobediti neprijatelja bez borbe.

 

Od najveće važnosti u ratu je da napadneš protivnikovu strategiju.

 

Gledajući na praktičnu umetnost vođenja rata, najbolje je osvojiti protivnikovu zemlju u celosti i nedirnutu. Pocepati je i uništiti i nije tako dobro.

 

General je vešt u napadima kada njegov neprijatelj ne zna šta da brani, a vešt u odbrani kada njegov neprijatelj ne zna šta da napadne.

 

Nijedna nacija neće imati nikakve koristi od dugotrajnog ratovanja.

 

Od velike je važnosti da pronađeš neprijateljske uhode koje su došle da te špijuniraju i da ih podmitiš kako bi ti služili. Daj im instrukcije i pobrini se za njih.

 

Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti.

 

Ukoliko ne poznaješ ni sebe ni svoga neprijatelja, u velikoj si nevolji.

 

Vešta osoba koja upošljava druge ljude, uvek će uposliti mudrog čoveka, hrabrog čoveka, gramzivog čoveka i glupog čoveka.

 

Tajne operacije su ključne za ratovanje. Na njima se bazira svaki pokret armije.

 

Zabrani predskazanja i kloni se praznovernih misli.

 

Nadahnut vladar je onaj koji puno promišlja. Dobar general je onaj koji je jako oprezan.

 

 


  • Nazad
Komentari

Kategorije

Chat