» Sokrat: Kako je u Atini

Sokrat: Kako je u Atini

Sokrat: Kako je u Atini

 

 

Ja znam samo jedno, a to je da ništa ne znam.

 

Knjige su hladni, ali pouzdani prijatelji.

 

Među prijateljima treba voleti ne samo one koje žaloste vaše nesreće, nego i one koje nam ne zavide na sreći.

 

Svako će znati da vam kaže koliko ima koza i ovaca, ali ne i koliko ima prijatelja.

 

Brak je nešto zašto se čovek uvek kaje, bilo da ga sklopi ili ne sklopi.

 

Treba više strahovati od ljubavi žene nego od mržnje muškarca.

 

Telesno obrazovanje treba da je jednako sa umnim obrazovanjem.

 

Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok rđav mora biti nesrećan.

 

Nije teško znati kako se nešto radi. Teško je samo to raditi.

 

Neistražen život nije vredan življenja.

 

Mladi ljudi koji žele da se uzmu, liče na ribice koje se igraju pred ribarskom mrežom: sve žure i guraju se da uđu unutra, dok se nesrećnice, koje su već unutra, uzalud muče da izađu.

 

Ljudi nisu namerno zli, nego iz neznanja. Treba znati šta je dobro, da bi dobro činili.

 

Lenjivci nisu samo oni koji ne rade, već i oni koji mogu da rade bolje.

 

Istina je ono što se kao zajedničko nalazi u mnoštvu pojedinačnih mišljenja.

 

Bolje je činiti malo, a dobro, nego mnogo, a loše.

 

Naš najvažniji cilj u životu treba da bude uzdizanje naše duše. Drugim rečima, napredak naših duhovnih i moralnih moći. Da svakim danom sve više prosvećujemo svoj duh i svakim danom se osećamo sve više slobodnim i boljim.

 

Bolje je znati malo, a korisno, nego mnogo, a nekorisno.

 

 

 

 

 

Kako je u Atini

 

 

Sokrat je sedeo ispred kapija Atine, kad mu priđe jedan čovek i reče:

“Razmišljam da se preselim u Atinu. Da li bi, molim te, mogao da mi kažeš kako se tu živi?”

Sokrat odgovori:

“Rado ću ti reći, ali, molim te, reci ti prvo meni kako ti je bilo u gradu gde si ranije živeo?”

Čovek smesta odgovori:

“Bilo je užasno. Ljudi su bili spremni da ti zabiju nož u leđa i da te opljačkaju do gole kože. Ne ostavljam tamo nijednog prijatelja, već samo neprijatelje”.

Sokrat se namršti i tužno reče:

“Pa, bolje idi dalje, jer ćeš iste stvari naći i ovde u Atini".

 

Malo kasnije, naiđe drugi čovek, pa zastade kraj Sokrata i upita:

“Razmišljam da se preselim u Atinu. Možeš li da mi kažeš kako se tu živi?”

Sokrat opet odgovori:

“Rado ću ti reći, ali molim te, reci ti prvo meni kako ti je bilo u gradu gde si ranije živeo?”

Čovek se osmehnu i reče:

“U gradu odakle dolazim svi ljudi rade zajedno i međusobno se pomažu. Dobrota je svuda, i svuda postupaju prema ljudima sa najvećim poštovanjem”.

“Dobrodošao u Atinu”, osmehnu se Sokrat, “Ovde ćeš naći to isto”.

 

 

 


Loading the player...
  • Nazad
Komentari
avatar
0
izreke, citati su okej od tih fiozofa, ali samo njihovo učenje je bezveze...
  • 2016-11-12
avatar
Pametan čoEk

  • 2016-11-12

Kategorije

Chat