» Muzika sfera

Muzika sfera

Muzika sfera

 

 

Muziku slušamo svim svojim bićem, njena je snaga i značaj upravo u tome, mada se većina od nas nikad u životu ne zapita – zašto…?

Što reče jedan naš pametan čovek (lekar koji je uveo muziku kao terapiju), “nekom prija ‘Nirvana’, a nekom Silvana”, i sve je to sasvim u redu, dok god nas muzika čini boljima i zdravijima…, fizički, emotivno, mentalno i duhovno.

 

Terapeutska svrha muzike dugo je zapostavljana, marginalizovana ili čak anatemisana u savremenom društvu.

Čudno je to, s obzirom na činjenicu da su se, u poznatoj nam, dokumentovanoj istoriji, najveći geniji, poput Pitagore, Leonarda, Keplera, Tesle…, bavili upravo muzikom kao sredstvom čovekovog isceljenja.

 

Grčki filozof i matematičar Pitagora iz Samosa (570 – 495 p.n.e.), koga većina nas zna po tome što nam je olakšao, a mnogima i iskomplikovao život svojom poznatom teoremom (koju, uzgred, čak možda i nije on formulisao), na osnovu koje smo morali da rešavamo nebrojeno mnogo matematičkih zadataka, bio je prvi poznati iscelitelj koji je primenjivao muziku kao lek.

Pitagora je smatrao da određeni ritmovi, tonovi i melodije, kada se pravilno koriste, značajno doprinose dobrom zdravlju, pročišćavajući telo i um. Muzika je imala posebno mesto u njegovom životu, kao sredstvo koje pomaže čovekovom isceljenju.

 

 

 

 

Poštujući prirodne zakone, Pitagora je došao je do svetog broja 432, osnovnog broja prirodnih ciklusa, i na osnovu njega kreirao muzičku skalu koja u sebi nosi fundamentalne frekvencije svih naših energetskih centara i čini nas povezanima sa ritmovima kosmosa i prirode.

Specifične frekvencije tonova u ovoj oktavi, koja je po Pitagori i dobila ime, u svom međusobnom odnosu daju proporciju “zlatnog preseka”.

 

Na osnovu ovih frekvencja, tibetanski monasi vekovima prave svoje zvučne činije, a frekvencije su ugrađene i u duhovnu muziku i molitve brojnih kultura sveta.

 

Isceljujući rituali šamana koji nisu dolazili u dodir sa civilizacijom, zasnivaju se na lekovitim pesmama u tonalitetu baziranom na početnom tonu sa frekvencijom od 432 herca.

 

Utvrđeno je da muzika komponovana na pitagorejskim osnovama emituje blagotvornu isceljujuću energiju i budi kreativne životne snage. Na mikroplanu, ovi rasponi frekvencija harmonizuju energetske strukture ćelija i veze između njih, dok na širem planu usklađuju međuljudske odnose i jačaju povezanost čoveka sa prirodnim kosmičkim tokovima.

 

 

 

 

 

Ove frekvencije, koje je ljudski um možda zaboravio (a besmrtni duh svakako nije), ne mogu se čuti u sadašnjem standardnom, zapadnjačkom načinu štimovanja instrumenata, odnosno u današnjoj popularnoj muzici.

 

Na žalost, početkom pedesetih godina prošlog veka, skoro sva muzika širom sveta podešena je na frekvenciju od 440 herca, što je dovelo do „raštimavanja“ čovekovog uma i tela i poremetilo njegove veze sa Univerzumom.

 

Promenu štima, sa 432 na 440 herca, prva je predložila i usvojila Nemačka, 1939. godine (vrlo indikativno područje i vreme!), i pored 25.000 peticija muzičara iz mnogih zemalja, koji su tražili da se kamerton (referentni ton u muzici po kojem se štimuju svi instrumenti) vrati na 432 herca, jer nova, neprirodna frekvencija, osim toga što ih obavezuje na dodatni napor, uklanja simetriju svetih vibracija i zvučnih odnosa iz čovekovog čujnog spektra.

 

Mnogo je dilema o razlozima koji su doveli do ove promene u tradicionalnoj muzičkoj harmoniji, zasnovanoj na besprekornim ritmovima prirode. Razne teorije pokušavaju da odgovore na ovo pitanje, a sve više njih tvrdi da je ovo zavera, sprovedena sa namerom da čovek zaboravi na svoje moćne potencijale, kako bi se stavio pod kontrolu i zavisio od onoga što mu se servira.

 

Uprkos svemu, uvek su postojali i ponovo se, sve više, pojavljuju novi kreatori koji, poštujući drevna znanja, stvaraju kompozicije sa željom da se, kroz muziku, da doprinos vremenu buđenja iz začaranog sna, spoznavanju sopstvene prave prirode i veličanstvenosti potencijala koje ljudsko biće u sebi nosi.

 

Pored toga, u martu 2013. godine, u Nemačkoj je održan “Simpozijum 432 Hz”, na kojem je pokrenuta inicijativa za vraćanje kamertona na frekvenciju od 432 herca, kako bi muzika koju slušamo bila usklađena sa univerzalnim zakonima, jer smo i mi deo te nesagledive celine.

 

 


Loading the player...
  • Nazad
Komentari

Kategorije

Chat