» Kada se može reći da ste došli do samog vrha

Kada se može reći da ste došli do samog vrha

Kada se može reći da ste došli do samog vrha

Na vrhu ste...

1. Kada ste jasno spoznali da neuspeh proizlazi iz događaja, ne iz čoveka i da je juče završilo prošle večeri, a danas je pred vama novi dan;

2. Kada ste prošlost učinili prijateljicom, kada ste fokusirani na sadašnjost i kada s optimizmom gledate u budućnost;

3. Kada znate da uspeh (pobeda) ne gradi vašu ličnost, a da je neuspeh (gubitak) ne slama;

4. Kada ste ispunjeni verom, nadom i ljubavlju i kada u vašem životu nema besa, pohlepe, krivice, zavisti ili želje za osvetom;

5. Kada ste dovoljno zreli da odložite zadovoljstvo i kada u središte pažnje postavite odgovornosti, a udaljite prava;

6. Kada znate da ako propustite stati uz ono što je moralno ispravno postajete žrtvom zločinačkog čina;

7. Kada ste sigurni u ono što jeste, dakle, kada ste u miru sa Bogom i u prijateljstvu sa čovekom;

8. Kada ste neprijatelje učinili prijateljima i kada vam oni koji vas najbolje poznaju iskazuju ljubav i poštovanje;

9. Kada ste spoznali da vam drugi mogu pružiti užitak, ali da istinska sreća proizlazi iz dela koja vi činite za njih;

10. Kada na zlovolju odgovarate srdačno, na grubost uljudno, na potrebu velikodušno;

11. Kada volite nevoljene, pružate nadu beznadnima, neprijateljima odgovarate prijateljstvom, a obeshrabrenima ohrabrenjem;

12. Kada ste sposobni oprostiti, nadati se, saosećati i biti zahvalni;

13. Kada znate da "on koji će postati najuzvišeniji među vama, mora postati sluga svih vas".

14. Kada prepoznajete, priznajete, razvijate i koristite svoje bogom dane telesne, umne i duhovne sposobnosti u slavu Boga i na dobrobit čovečanstva;

15. Kada možete stati pred Stvoritelja svega postojećeg, a on vam kaže: Dobro si to učinio, ti dobri i verni slugo.
  • Nazad
Komentari
avatar
Quote
  • 2016-10-28

Kategorije

Chat